Kom in contact
Inzichten

Kunstmatige intelligentie in taxaties

Mike Rutgers

De afgelopen weken is veel gezegd en geschreven over het gebruik van zogenaamde computertaxaties voor de woningmarkt. Vanaf 1 juli is het via Europese regelgeving verboden woninghypotheken te verstrekken op basis van modelmatige taxaties. Uit het artikel in het NRC van 30 maart jongstleden is te lezen dat in de markt nu initiatieven worden genomen voor een hybride waardebepaling van woningen. Breed overleg lijkt echter vast te lopen, zo blijkt uit hetzelfde artikel. En dan te bedenken dat hybride taxaties juist zo belangrijk zijn en niet alleen voor woningen.

 

Combinatie menselijke en kunstmatige intelligentie

 

Het is namelijk juist de combinatie van menselijke en kunstmatige intelligentie die de kwaliteit van taxaties verhoogt. Zoals wij in onze eerdere blog hebben beschreven pleiten wij voor het gebruik van een Automated Valuation Modelling (AVM) bij waardebepalingen van homogeen vastgoed, zoals woningen en woningportefeuilles, naast de expertise van de taxateur zelf. Kunstmatige intelligentie is echter niet alleen bij residentieel vastgoed van belang, dit geldt ook voor het taxeren van bijvoorbeeld kantoren, bedrijfsruimten, logistiek vastgoed en retailvastgoed. Met behulp van data in combinatie met slimme analysetechnieken kan de taxateur steeds beter geholpen worden bij het opstellen van de taxatie.

 

Hybride voor alle assets

 

Het is waar dat AVM’s minder goed of niet toepasbaar zijn voor andere assets dan ze zijn voor residentieel vastgoed. Echter, ‘hybride’ gaat naar onze mening verder dan de inzet van alleen een AVM bij het werk van de taxateur. Het gaat om het slim combineren van bronnen, het vergroten van de transparantie en betrouwbaarheid van referentiemateriaal en de koppeling van die bronnen met het taxatierapport. De taxateur kan hierdoor beter analyseren, sneller werken en in combinatie met de opname ter plaatse beter inzicht geven in het waardeoordeel. Hij kan hierdoor steeds meer de rol van adviseur gaan bekleden.

 

Taxaties 5x sneller, beter gevalideerd en 100% betrouwbaar

 

Hybride zorgt ervoor dat vastgoed sneller, beter gevalideerd en 100% betrouwbaar kan worden getaxeerd.

Voorbeeld

Envalue loopt voorop in het taxeren van commercieel vastgoed. Slimme koppeling met een opnametool die ter plaatse gebruikt kan worden, koppelingen met kadastrale informatie, bestemmingsplaninformatie, de duurzaamheidsscore en een uitgebreide sterrenwaardige referentiedatabase helpen de taxateur nauwkeurig en efficiënt te taxeren. Aangevuld met AVM’s zorgt dit ervoor dat wij vastgoed en portefeuilles zeer effectief en snel kunnen taxeren conform de geldende regelgeving.

De tijd is er rijp voor. Hybride taxaties zijn nodig. Het inzetten van techniek naast de expertise van de taxateur zorgt voor beter inzicht en nauwkeurige taxaties. Wij nodigen de markt uit met ons mee te denken en vandaag mee te werken aan de taxatiemarkt van morgen.