Kom in contact

Klachtenprocedure

Envalue Real Estate B.V. heeft een klachtenprocedure die toeziet op de behandeling van alle soorten klachten die Envalue bereiken (zowel intern als extern). Uitgangspunt is dat klachten vertrouwelijk worden afgehandeld en dat alleen die personen op de hoogte worden gebracht van (het bestaan van) de klacht voor zover dit uit hoofde van hun functie wenselijk of noodzakelijk is.

 

Behandeling en afwikkeling klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij compliance@envalue.com of per post naar:

 

Envalue Real Estate B.V.

T.a.v. de afdeling Compliance

Europalaan 300

3526 KS  Utrecht

 

De klacht wordt binnen 2 werkdagen bevestigd en hierin wordt vermeld wie de klacht in behandeling zal nemen. Binnen 10 werkdagen zal er een schriftelijke inhoudelijke reactie vanuit Envalue komen.