Kom in contact
Services

Wij geven strategisch advies

Wij adviseren je op basis van onze expertise en data op organisatie-, object- en portefeuille niveau. Denk hierbij aan huisvestingsstrategieën, werkplekstrategieën en stay-or-go analyses. Ook kunnen we ontwikkelstudies voor je uitvoeren.

Strategisch advies

Dit is wat we doen

Portefeuillestrategie
Huisvestingstrategie
Werkplekstrategie
Ruimtelijk en functioneel PvE
Stay-or-go analyses
Ontwikkelstudies

Het doel van een portefeuillestrategie is om de waarde en prestaties voor jouw vastgoedportefeuille te optimaliseren in overeenstemming met de strategische doelen.

Wij adviseren organisaties op het gebied van huisvestingvraagstukken. Hierbij vertalen we de strategische doelstellingen van jouw organisatie naar concrete vastgoed- en huisvestingsoplossingen. Dit doen we door te luisteren, analyseren en uit te dagen. Of het nou gaat om het samenvoegen van meerdere kantoren op één nieuwe plek of het openen van een nieuwe productielocatie in een nieuwe (groei)regio. We helpen jou de meest optimale huisvestingsstrategie formuleren.

Het formuleren van de juiste werkplekstrategie is cruciaal om het optimale resultaat uit jouw organisatie en medewerkers te halen. De juiste werkplek heeft een positieve impact op samenwerking, productiviteit, creativiteit en medewerkerstevredenheid. Wij streven ernaar een werkomgeving te creëren die daar optimaal aan bijdraagt. Dit is belangrijk in een tijd waarin hybride werken, digitalisering en veranderende werkpatronen de traditionele kantoren transformeren.

Het opstellen van een ruimtelijk/functioneel Programma van Eisen (PvE) geeft inzicht in de ruimtebehoefte van jouw organisatie. Hoeveel werkplekken heb ik nodig? En welk type? Hoe ziet de mix tussen werken en ontmoeten eruit? Hoeveel vierkante meter heb ik nodig? Wij vertalen de behoeften van jouw organisatie naar een PvE die de basis vormt voor het verdere huisvestingstraject.

Sta je voor de strategische keuze om op de huidige locatie te blijven of om nieuwe huisvesting te zoeken? Dan adviseren we in dit traject op basis van de behoeften en doelstellingen van jouw organisatie:

  • Financiële overwegingen en analyses
  • Analyse condities huurovereenkomst
  • Investering voor renovatie en herhuisvesting
  • Impact op organisatie en medewerkers
  • Risicobeoordeling
  • Concreet advies voor besluitvorming

Deze studies helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële, technische en commerciële haalbaarheid van een vastgoedproject. Ze spelen een cruciale rol bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de ontwikkeling van vastgoed. Wij zijn jouw strategisch sparringpartner in deze fase en vertalen ideeën en concepten naar concrete en haalbare plannen die aansluiten bij de marktvraag.

Team Strategy Consulting

Wij vinden het persoonlijke contact met onze opdrachtgevers erg belangrijk. Wij adviseren je op basis van onze expertise en data op organisatie-, object- en portefeuille niveau.

“Wij vertalen de analyses uit onze datagedreven modellen naar concrete scenario’s voor besluitvorming en de daaropvolgende uitvoering”

Jan Verhaegh
CEO