Kom in contact
Inzichten

Subsidies verduurzaming vastgoed: dit moet je ervan weten

Eigenaren laten geld liggen bij de verduurzaming van vastgoed. Het is bekend dat duurzaamheid in de vastgoedwereld veel kansen biedt. De kosten van verduurzaming kunnen fors zijn, de terugverdientijd is echter vaak gering. Er is veel geschreven over de labelplicht per 2023 voor kantoren, maar ook over zonnepanelen en warmtepompen. Zowel eigenaren als gebruikers lijken het licht te hebben gezien wat betreft verduurzaming.

In onze vorige blogs zijn wij onder meer ingegaan op hoe vastgoed verduurzaamd kan worden en wat dit betekent voor de verschillende actoren. Wij merken dat de mogelijke subsidies die hiermee gepaard gaan minder bekend zijn. Met de stijgende energieprijzen vertellen we daar graag meer over.

 

Waarom zijn er subsidies?

 

De Rijksoverheid zet groot in op een duurzame economie. De overheid streeft naar generieke methoden om duurzaamheid in het vastgoed voor zowel particulieren als ondernemers te stimuleren. De subsidieregelingen zijn derhalve transparant opgesteld.

De regeringsleiders van de Europese Unie (EU) hebben in december 2020 afgesproken te streven naar een Europees CO2-reductiedoel van 55%. De gebouwde omgeving is voor ca. 13% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. De energievoorziening van de bebouwde omgeving dient per 2050 nagenoeg volledig CO2-neutraal te zijn. Dit heeft te maken met de klimaatdoelen, maar ook met het opraken van gasvelden en de onwenselijke afhankelijkheid van gasimport. Een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij consumenten en bedrijven.

Er dient nog het nodige gedaan te worden om het bovenstaande te bereiken. Meer dan 80% van de woningvoorraad gebruikt nog gas en tienduizenden kantoren voldoen nog niet aan de plicht van energielabel-C. Voor winkels en bedrijfsruimten worden er daarnaast nog niet of nauwelijks eisen gesteld op het gebied van verduurzaming, initiatieven hiervoor ontstaan met name door marktpartijen.

 

Welke subsidies zijn er en voor wie?

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de subsidies op het gebied van verduurzaming van vastgoed. Voor beleggers van commercieel vastgoed bestaan voldoende mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. We lichten de drie belangrijkste toe.

 

1. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Voor grotere projecten is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in het leven geroepen. De nadruk ligt op hernieuwbare energie en CO2-reductie. Het meest voorkomende voorbeeld is het gebruik van zonnepanelen. In dit geval betreft het een zekere en gegarandeerde kasstroom, die daarom in de taxatie opgenomen wordt. De zonnepanelen dienen uiteraard wel in eigendom te zijn.

 

2. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Ten behoeve van stimulering van (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en zonneboilers is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in het leven geroepen. De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren en is zowel voor zakelijke gebruikers als particulieren aan te vragen. De subsidie is per 2022 verhoogd en dient binnen 12 maanden na realisatie aangevraagd te worden, deze loopt vervolgens door tot 2030.

 

3. Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) heeft als doel om de investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie te stimuleren. Het is een fiscale aftrekregeling bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Hiermee kan een extra bedrag van de investering worden afgetrokken. Voor 2022 is het fiscale voordeel 45,5%.

 

Zitten er nadelen aan de subsidies?

 

Het verduurzamen van een object is specifiek, daarom is het lastig om één oplossing te noemen voor eigenaren. Alhoewel verduurzaming de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt, is nog steeds een groot deel van de totale portefeuille niet op niveau. Een groot deel is te verklaren door de kosten van een duurzame investering. De subsidie is relatief laag vergeleken met de investering. Daarnaast is de terugverdientijd in sommige gevallen lang. Duurzame investeringen hoeven echter niet altijd hoog te zijn om een beter duurzaamheidslabel te behalen. Bij Envalue geven we advies op maat over mogelijke duurzame toepassingen bij een taxatie.

 

Taxatie met oog voor duurzame toepassingen? Jazeker!

 

Behoefte aan een taxatie waarbij rekening wordt gehouden met duurzame kenmerken, aanbevelingen en subsidies? We gaan graag vrijblijvend in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en onze werkwijze verder toe te lichten.