Kom in contact
Inzichten

Toekomst van taxeren: meer waarde voor vastgoedeigenaar en taxateur

Jelle van der Leck

De traditionele taxatiewereld maakt geen gebruik van alle mogelijkheden die er zijn, een gemiste kans. Hierdoor is de snelheid en kwaliteit van rapportages vaak inconsistent. Gebrek aan transparantie in de markt, eenduidigheid van rekenmodellen en het minimale gebruik van data zorgen hiervoor, dit kan beter.

Het nieuwe taxeren maakt wel gebruik van deze kansen. Door slim gebruik te maken van hybride modellen waarbij de taxatietechnologie naast de kennis van de taxateur wordt ingezet, kan een vastgoedvraagstuk sneller worden opgelost.

 

Hybride taxeren: hoe werkt het?

 

Het hybride taxeren bestaat uit 2 onderdelen.

  1. 80% data gedreven
  2. 20% kennis en kunde van de taxateur

Hybride Taxeren: 80% data gedreven

 

Data is van onmiskenbaar belang binnen het taxeren van vastgoed. Een taxateur verricht een inspectie van het vastgoedobject, waarbij de staat van het object en de locatie worden beoordeeld.

Tijdens de inspectie worden de belangrijkste parameters vastgelegd en verwerkt in de taxatiesoftware. De koppeling van het systeem met openbare data maken de dataset voor de betreffende taxatie compleet. Middels een Automated Valuation Model (AVM) worden vervolgens suggesties gegeven voor de marktwaarde en/of worden de best vergelijkbare referenties gegenereerd. De technologie heeft de taxatie voor 80% gereed gemaakt en nu is de taxateur weer aan zet.

 

Hybride Taxeren: 20% kennis en kunde van de taxateur

 

De kennis en kunde van de taxateur is onmisbaar en deze stelt nog altijd de waarde van een vastgoedobject vast.

In een model zullen veel homogene specificaties gemodelleerd kunnen worden, maar de vastgoedmarkt is over het algemeen niet homogeen. Hierbij is de kennis en kunde van de taxateur van belang. Ieder object heeft namelijk maatwerk nodig om tot een waardevolle taxatie te komen.

Tevens zullen de uitgangspunten per taxatie verschillen. Hierbij is het belangrijk dat de taxateur een juiste afweging maakt van de uitgangspunten ten aanzien van het te taxeren object om zo de marktwaarde te kunnen bepalen. Een afweging die niet in een model gevat kan worden.

 

Snelheid van taxeren, vroeger en nu

 

In de traditionele taxatiewereld moet een klant circa 3 tot 4 weken wachten op een taxatie. De tijd om een financiering rond te krijgen ligt meestal rond de 6 weken. Voor deze financiering is de taxatie van groot belang en kan zelfs van doorslaggevend belang zijn. Door gebruik te maken van een hybride model kan Envalue de doorlooptijd terugbrengen en tot wel 5x sneller taxeren. Financiers krijgen sneller hun taxatie en er zullen geen onnodige extra financieringskosten worden gemaakt. Daarnaast hoeft het taxatierapport niet meer stof te happen in de kast, maar zullen alle benodigde kerngegevens digitaal worden aangeleverd.

 

Wat levert hybride taxeren op voor de klant?

 

Hybride zorgt ervoor dat vastgoed sneller, beter gevalideerd en 100% betrouwbaar kan worden getaxeerd. “De betere analyse van het vastgoedobject in combinatie met de snelheid zorgt ervoor dat de taxateur een steeds grotere rol van adviseur kan bekleden”. Dit zal voor de klant niet alleen geld opleveren, maar ook waardevolle informatie met betrekking tot zijn vastgoed.

Graag gaan we met u in gesprek om ons innovatieve taxatieproces verder toe te lichten en wat dit kan beteken voor uw taxaties.