Kom in contact
Inzichten

Wat is het nut van 5 sterren data?

Het is onze missie om het voortouw te nemen in snelheid, inzicht en betrouwbaarheid in de taxatiewereld, de compleetheid van onze digitale database is hier een voorbeeld van. Een taxatiekantoor kan zich tegenwoordig het meest onderscheiden door het efficiënt en effectief gebruiken van betrouwbare data (UK REIT, 2019). De beste referenties hanteren bij het bepalen van de marktwaarde is hier een gevolg van. Taxatiekantoren schermen vaak met volledigheid van de eigen databases. Het is echter vaak nog gebruikelijk referenties toe te passen met behulp van het benchmarken van onvolledige data, waarbij persoonlijke interpretatie een valkuil is. Envalue streeft naar een goed gedefinieerde vijf-sterren-dataset met potentiële referentieobjecten, die gehanteerd kan worden bij waardebepalingen.

 

Om tot een betrouwbare waardebepaling te komen dienen referenties derhalve zo volledig mogelijk te zijn, wat begint bij het ophalen en invoeren van transacties. Envalue hanteert, naast transactiegegevens van landelijke platformen, informatie van WOZ-specialist Previcus. Door deze samenwerking beschikken wij over een gedetailleerde database van meer dan 280.000 gebouwen, die rechtstreeks van de bron zelf komen. Digitale tools en algoritmes worden ingezet om de binnenkomende data te beoordelen, te verbeteren en gestructureerd op te slaan. Het is vervolgens een uitdaging om individuele objecten te waarderen en analyseren door grote heterogene datavolumes in te schakelen. Aan de hand van deze datavolumes kunnen, met behulp van clusteranalyses, tevens ruimtelijke patronen in sub-markten vroegtijdig geïdentificeerd worden. Transactiegegevens zijn namelijk het meest zinvol wanneer ze gecombineerd worden, zodat trends en veranderingen in tijdreeksen geïdentificeerd kunnen worden (G. Aschwanden, 2020).

 

Een voorwaarde van bovenstaande procedure is dat een opdrachtgever goed geïnformeerd dient te worden over de keuze voor een bepaalde referentie, om het vertrouwen in digitale tools niet te verliezen (R.H. van Heukelum et al., 2018). Op basis van compleetheid en accuraatheid van de data hanteren wij een schaal met vijf sterren. Een transactie dient met 4 of 5 sterren beoordeeld te zijn om door ons als referentie gebruikt te worden. Door de snelheid en kwaliteit die resulteren uit het gebruik van deze procedure creëren wij meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Meer weten? Neem contact met ons op.