Kom in contact
Inzichten

Betekent geen energielabel C het sluiten van de deuren voor kantoren?

Mike Rutgers

Envalue publiceert regelmatig artikelen over interessante onderwerpen. De komende tijd staat het thema ‘Duurzaamheid’ centraal. In verschillende blogs nemen wij u mee in onze visie en kennis rondom dit thema. Wij starten met het energielabel C voor kantoren per 1 januari 2023, want het is al bijna zo ver.

 

U heeft nog maar een jaar de tijd voor energielabel C


Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland minimaal over een energielabel C beschikken. Let op, voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit is natuurlijk een groot probleem als u gebruiker bent van het kantoor, of dit kantoor verhuurt aan derden. De cijfers lopen nogal uiteen, maar het aantal kantoren dat nog niet voldoet aan de gestelde eis is groot. Dit gaat om enkele tienduizenden kantoren in Nederland. Wat wel opvalt is dat sinds 2017 het aantal dat een energielabel D of lager heeft gekregen stabiel is gebleven. Het aandeel kantoren dat een label C of hoger heeft gekregen is gestegen.

 

Moeten de deuren sluiten wanneer ik geen energielabel C heb?


U vraagt zich natuurlijk af: “wat als ik niet op tijd ben met een energielabel C, moet ik dan mijn kantoor sluiten of krijg ik een boete? En wie gaat mij hierop controleren?”

Naast het feit dat er uitzonderingen zijn op de verplichting, bijvoorbeeld wanneer uw kantoor is aangemerkt als monument, geldt in vrijwel alle andere gevallen de verplichting wel. Bij een overtreding treden gemeenten en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op als handhaver volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is een verplichting, maar er lijkt onvoldoende capaciteit te zijn om te handhaven, blijkt uit een rondgang bij het RVO.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid in het verduurzamen van vastgoed


Handhaving of niet, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Door te verduurzamen kan het energieverbruik van uw gebouw aanzienlijk verlaagd worden en wordt bijgedragen aan een schonere wereld voor ons allemaal. En met een aantal kleine ingrepen kan al een grote winst worden geboekt.

 

Hoe wordt het energielabel gemeten?


Sinds 1 januari 2021 wordt een nieuwe methodiek gehanteerd voor het berekenen van energielabels, de NTA 8800. Het energielabel wordt nu uitgedrukt in het energiegebruik in kWh/m2. Bestaande bouw en nieuwbouw vallen samen onder één norm. Het is dus begrijpelijker geworden om gebouwen daadwerkelijk met elkaar te vergelijken.

 Let op: door de nieuwe methodiek kan het ook zo zijn dat uw gebouw onder de oude norm een energielabel C scoorde, maar met de nieuwe methodiek een energielabel D krijgt. U moet dan alsnog investeren om voor 1 januari 2023 op energielabel C te komen.

Om naar een energielabel C of hoger te gaan moet u dus investeren in uw vastgoed. Kantoorgebouwen met een energielabel D tot en met G kunnen vaak al met relatief kleine ingrepen een energielabel C behalen. De taxateur kan u hierbij helpen!

 

Inzicht in het effect van de maatregelen verkrijgen door taxaties


De taxateur kan het vastgoed toetsen op duurzaamheid en inzicht geven in het effect van de maatregelen op de waarde van uw vastgoed. Het energielabel C verplichting per 1 januari 2023 heeft bijvoorbeeld direct invloed op taxaties van kantoorvastgoed door de investering om naar energielabel C te komen mee te laten wegen in de taxatie.

Door het inzicht dat via taxaties verkregen kan worden, weet u als opdrachtgever waar u aan toe bent en kunt u met uw financier een gericht plan opstellen. Hierbij is het belangrijk niet alleen op de label C verplichting te concentreren.

 

“Een taxatie zonder een toets op duurzaamheid is ondenkbaar. Niet alleen omdat inzicht wordt gegeven, maar het draagt ook bij aan de opbouw van referenties en data om de effecten van ‘duurzaamheid’ steeds beter te scoren.”

Bob Hevink, Consultant Valuations bij Envalue

 

Duurzaamheid is meer dan een energielabel…


Duurzaamheid is meer dan een label. Wanneer uw kantoor (straks) voldoet aan de labelverplichting, is het goed om alvast vooruit te kijken. De gebouwde omgeving is namelijk voor ca. 13% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Er is geen tijd meer te verliezen om de opwarming van de aarde te beperken. Het is dus verstandig om alvast onderzoek te doen naar verdergaande verduurzaming van uw vastgoed. Hierbij gaat het niet alleen over het voldoen aan regelgeving, maar om het investeren in een toekomstbestendig gebouwde omgeving. De taxateur kan dit op waarde schatten.