Kom in contact
Inzichten

Duurzaamheidscore: impact funderingsproblematiek op de waarde van gebouwen 2/2

Wessel van Loon

Deepdive in de duurzaamheidscore

In de blogreeks ‘Deepdive in de duurzaamheidscore’ zoomen we in op de afzonderlijke datapunten binnen de duurzaamheidscore en welke impact dit heeft op de waarde van gebouwen. In dit tweede deel over funderingsproblematiek zoomen we in op de impact ervan op de waarde van gebouwen.

 

Impact van funderingsproblematiek op de waarde van een gebouw

Funderingsproblematiek kan aanzienlijke invloed hebben op de waarde van een gebouw. De impact varieert afhankelijk van de ernst van de problemen en de mate van herstel die nodig is. Hieronder lees je hoe funderingsproblemen de waarde van een gebouw kunnen beïnvloeden:

 • Als een gebouw ernstige funderingsproblemen heeft en de problemen niet zijn aangepakt, kan de waarde van het gebouw aanzienlijk dalen. Potentiële kopers zullen terughoudend zijn om te investeren in een pand met onopgeloste funderingsproblemen.
 • Als funderingsproblemen worden ontdekt, kunnen de kosten voor herstel aanzienlijk zijn. Dit kan zowel de directe kosten voor het herstel van de fundering als indirecte kosten omvatten, zoals tijdelijke huisvesting tijdens de reparatiewerkzaamheden. Deze kosten kunnen de waarde van het gebouw verminderen.
 • Als funderingsproblemen adequaat worden aangepakt en hersteld, kan de waardedaling van het gebouw teniet worden gedaan. De mate van herstel hangt echter wel af van de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de marktomstandigheden op dat moment.
 • Een gebouw met bekende funderingsproblemen kan langer op de markt blijven zonder kopers te vinden. Dit kan resulteren in lagere uiteindelijke verkoopprijzen, omdat potentiële kopers prijsverlagingen kunnen afdwingen vanwege de noodzaak van toekomstige herstelwerkzaamheden.
 • Sommige verzekeringsmaatschappijen kunnen terughoudend zijn om gebouwen met bekende funderingsproblemen te verzekeren, of de premies kunnen aanzienlijk hoger zijn. Dit kan extra kosten met zich meebrengen voor de eigenaar.

 

Verkleinen van de funderingsproblematiek

Het verminderen van de funderingsproblematiek van gebouwen in Nederland vereist een combinatie van preventieve maatregelen, vroegtijdige detectie en effectieve herstelprocedures. Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen om de funderingsproblematiek te verkleinen:

 • Bodemonderzoek: Voer grondig bodemonderzoek uit voordat u gaat bouwen of een huis koopt. Dit kan potentiële problemen identificeren en u helpen bij het kiezen van geschikte funderingsmethoden.
 • Gecontroleerd grondwaterbeheer: Beheer de grondwaterstand op een duurzame manier om bodemdaling en funderingsproblemen te voorkomen. Dit kan onder andere het herstellen van grondwaterstanden en het minimaliseren van grondwateronttrekking omvatten.
 • Houten paalfunderingen: In oudere huizen met houten paalfunderingen kunnen preventieve maatregelen, zoals het injecteren van hars in de palen (pilarenen), helpen om verdere aantasting te voorkomen.
 • Funderingsherstel: Als er al problemen zijn, is tijdig funderingsherstel essentieel. Dit kan onder andere het vervangen van houten palen door betonnen palen of het onderheien van de fundering omvatten.
 • Regelgeving en normen: Het handhaven van strenge bouwvoorschriften en funderingsnormen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen bestand zijn tegen de Nederlandse bodemomstandigheden.
 • Onderzoek en innovatie: Blijf investeren in onderzoek en innovatie om nieuwe funderingstechnologieën en methoden te ontwikkelen die geschikt zijn voor de Nederlandse omstandigheden.
 • Voorlichting: Educatie van huiseigenaren en bouwprofessionals over funderingsproblematiek en preventieve maatregelen is belangrijk. Het stelt mensen in staat om proactief problemen aan te pakken.
 • Overheidssubsidies en ondersteuning: De overheid kan financiële steun verlenen aan huiseigenaren voor funderingsherstel en bodemonderzoek, om de lasten voor degenen die met deze problematiek te maken krijgen, te verlichten.

 

Bewustwording van funderingsproblematiek is van belang

De funderingsproblematiek in Nederland heeft geleid tot aanzienlijke kosten voor eigenaren en de overheid. Er zijn programma’s en subsidies opgezet om eigenaren te helpen bij het herstellen van hun funderingen en het voorkomen van verdere schade. Het is van groot belang om bij de aankoop van onroerend goed in Nederland aandacht te besteden aan de funderingsstatus en zo nodig grondig bodemonderzoek te laten uitvoeren om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hoe de duurzaamheidscore van Envalue voor uw taxaties kan worden ingezet? Neem contact op met Wessel van Loon.