Kom in contact
Inzichten

Envalue Analytics: Hoe data en algoritmen de WWS-tool van het ministerie van BZK versnelt

Frank van Kester
Daan van der Hoeven

Op 1 januari 2024 zal het woningwaarderingsstelsel (WWS) worden herzien. Het WWS is een systeem dat wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te berekenen. De huidige regels zijn voor het laatst herzien in 2015 en waren gebaseerd op gegevens uit 2012.

 

Nieuwe regelgeving WWS-punten

 

De nieuwe regels zijn opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het doel van de herziening is om de huurprijzen beter te laten aansluiten op de kwaliteit van de woning. Zo zal er meer worden gekeken naar de energieprestatie van de woning en levert een buitenruimte meer WWS-punten op.

 

Ook wordt de WOZ-waarde anders meegerekend en telt de WOZ-cap tot de nieuwe liberalisatiegrens van 187 WWS-punten. Om de impact van de nieuwe regels inzichtelijk te maken heeft het Ministerie van BZK een WWS-tool beschikbaar gesteld. Hiermee kan voor ieder woonobject inzichtelijk worden gemaakt wat de verwachte WWS-punten zijn onder de nieuwe regelgeving.

 

Nadelen van de WWS-tool

 

Hoewel de WWS-tool van het Ministerie van BZK een goede manier is om de impact van de nieuwe regels inzichtelijk te maken, kan het gebruik van deze tool veel tijd in beslag nemen. Bovendien is de tool niet geschikt voor het verwerken van grote aantallen woningen. Dit kan een uitdaging vormen voor woningverhuurders die een groot aantal woningen moeten beheren en snel inzicht willen hebben in de impact van de nieuwe regelgeving op hun portefeuille.

 

Envalue Analytics biedt oplossing

 

Door gebruik van geavanceerde algoritmen en data-analyse is Envalue in staat om de impact van de nieuwe regelgeving direct inzichtelijk te maken voor grote aantallen woningen in een eigen omgeving. Het gebruik van deze omgeving kan eigenaren veel tijd en moeite besparen bij het beheren van hun woningportefeuille. Hiernaast worden ook scenario’s in kaart gebracht om de impact van de WOZ-waarde en het energielabel op de WWS-punten inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt direct duidelijk welke maatregelen kunnen worden genomen om het gewenste WWS-puntenaantal te verkrijgen. Dit kan eigenaren helpen om strategische beslissingen te nemen over hun woning(en) en het maximaliseren van hun huurinkomsten.

 

Door het bieden van deze diensten draagt Envalue bij aan meer transparantie en duidelijkheid op de huurmarkt, wat veel tijd en moeite bespaart voor alle betrokken partijen.

 

Wilt u meer informatie over onze Analytics tool? Neem dan gerust contact op met Frank of Daan.

 

Frank van Kester: Frank.vankester@envalue.com

Daan van der Hoeven: Daan.vanderhoeven@envalue.com